w czym sie specjalizujemy?

 • Szkolenia otwarte, zamknięte i na życzenie;
 • Badanie potrzeb szkoleniowych;
 • Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych;
 • Konsulting przy wdrażaniu GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS 18001;
 • Wdrażanie GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS 18001;
 • Audyty wewnętrzne GLP/GMP, ISO 17025, audyty zgodności wg 14001;
 • Konsulting procesów rejestracyjnych produktów biobójczych;
 • Konsulting notyfikacji suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.;
 • Projektowanie i budowa pomieszczeń czystych. Opracowanie koncepcji, projektów technologicznych i dokumentacji produkcyjnej dla przemysłu farmaceutycznego;
 • Przystosowanie do wymagań GMP procesów technologicznych i pomieszczeń;
 • Koordynacja sprzedaży produktów innowacyjnych;
 • Analiza instrumentalna: HPLC, GC, GC/MS. Oznaczenia rutynowe, opracowanie metod, walidacje metod chromatograficznych.