Doradztwo i wdrożenia

 

Oferujemy Państwu doświadczenie 25 ekspertów  w zakresie:

  • Konsulting przy wdrażaniu GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS1801;
  • Wdrażanie GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS1801;
  • Audyty wewnętrzne GLP/GMP, ISO 17025, audyty zgodności wg 14001;
  • Konsulting procesów rejestracyjnych produktów biobójczych;
  • Konsulting notyfikacji suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.;
  • Opracowanie koncepcji, projektów technologicznych i dokumentacji produkcyjnej dla przemysłu farmaceutycznego.;
  • Projektowanie i budowa pomieszczeń czystych. Przystosowanie do wymagań GMP procesów technologicznych i pomieszczeń.;
  • Doradztwo personalne. Rekrutacja i selekcja pracowników do laboratoriów farmaceutycznych.;
  • Koordynacja sprzedaży produktów innowacyjnych.;
  • Analiza instrumentalna: HPLC, GC, GC/MS. Oznaczenia rutynowe, opracowanie metod, walidacje metod chromatograficznych.